top of page

Om Hook-IT

Byggebransjen er i rask utvikling, og Wengtech leverer et komplett digitalt logistikksystem for kran.

Mange av arbeidsmetodene på en byggeplass er i dag utdaterte, Hook-IT er systemet som endrer gamle måter å jobbe på.


Via Hook-IT har kranfører til enhver tid informasjon om montering av alle elementer. Oversikt over plassering av elementer er godt illustrert i systemet. Planlegging og utføring av løft kan gjøres uten fare for kommunikasjonssvikt, og gir kranfører bedre egenkontroll.


Etterarbeid knyttet til dagbøker og loggføring reduseres betraktelig ved at kranfører logger alle løft direkte inn i systemet, og anleggsledere og prosjektledere har til enhver tid tilgang til gode rapporter. Dette gjør at anleggsledere og prosjektledere ikke bare har tilgang til informasjon om hva som har blitt gjort, men kan også se hva som foregår på byggeplassen i sanntid.

Rapportene vil kunne brukes i planlegging av kommende prosjekter, og gi bedre og mer nøyaktige tidsperspektiver.


Systemet forbedrer også HMS-rutinene internt på hver enkelt byggeplass. Dette gjøres via enkel rapportering av RUH som gir mulighet for strakstiltak.


Hook-IT er framtidens hjelpemiddel for kran, ta del i framtiden.

HOOK-it Logo 2_edited.png
Om Hook-IT: About
bottom of page